היתר רעלים

צור עימנו קשר

היתר רעלים לעוסקים ברעלים

היתר רעלים הוא אישור, שמנפיק המשרד להגנת הסביבה, לעוסקים ברעלים על-פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993.
על-פי החוק, עיסוק בחומרים מסוכנים, לרבות ייצור, ייִבּוּא, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה ושימוש – חייב בהיתר רעלים.

במסגרת תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996, מפורטים הכמויות והריכוזים הפטורים מהיתר.
אנו מכינים היתר רעלים, מבצעים סקר אחסנה, שהמלצותיו מיושמות ע"י המפעל / העסק, ומגישים את הבקשה להיתר רעלים למשרד להגנת הסביבה.

במסגרת הכנת היתר הרעלים אנו:
– מלווים את המפעל/העסק בתהליך קבלת היתר הרעלים מהמשרד להגנת הסביבה.

– מלווים את המפעל/העסק בביקורות המשרד להגנת הסביבה.

– מלווים את המפעל/העסק בתהליך קבלת רישיון עסק מול המשרד להגנת הסביבה.

– משתתפים בדיונים ובשימועים במשרד להגנת הסביבה.

בנוסף, אנו מספקים שירותי אחראי רעלים.

דילוג לתוכן