(Root cause analysis (RCA

צור עימנו קשר

מהנדסי "כימיק הנדסה ובטיחות"  מפעילים את שיטת ה- Root Cause Analysis (RCA) , במטרה לפתור בעיות פיתוח או הנדסה של מערכות ותהליכי ייצור, על ידי ביצוע עֲקִיבָה  של בעיה או תקלה למקורותיה.

התהליך מבוצע במפגש עם אנשי ההנדסה או הפיתוח של הפרויקט וכולל חמישה שלבים:

שלב א': הגדרת הבעיה

שלב ב': איסוף נתונים

שלב ג': זיהוי הגורמים הסיבתיים האפשריים

שלב ד': זהה את גורמי השורש (Root Cause)

שלב ה': המלצות ליישום הפתרונות

דילוג לתוכן