Fault Tree Analysis

צור עימנו קשר

אנליזת עץ כשל (Fault Tree Analysis), הינה שיטת ניתוח הסתברותי של הכשלים האפשריים במערכת.

בשיטה זו משלבים לוגיקה בוליאנית, כדי לשלב מספר מצבים אפשריים.

השיטה משתמשת בעיקר, כדי לבחון את האמינות הבטיחותית, כדי לכמת את ההסתברות לסכנות הבטיחות האפשריות.

מהנדסי "כימיק הנדסה ובטיחות" מבצעים ניתוחי FTA לתהליכים כימיים, ציוד רגיש ורכיבי תחמושת.

דילוג לתוכן