גיליון בטיחות – SDS

צור עימנו קשר

גיליון הבטיחות SDS, כולל מידע לגבי תכונות חומרים מסוכנים, פוטנציאל הסיכון שלהם, אמצעי מגן הנדרשים בעת שימוש, אופן ניטרולם וטיהורם, הינו בעל 16 סעיפים המכסים את כל המידע על סיכוני החומרים.

צוות החברה כולל מהנדסי כימיה ופלסטיקה B.Sc, המומחים בסיווג חומרים מסוכנים והכנת גיליונות בטיחות.
גיליונות הבטיחות יוכנו על פי  התקן בין-לאומי (IS0 11014), ומותאמים לתקינה האירופאית
CLP – REGULATION (EC) No 1272/2008.

גיליונות הבטיחות יוכנו בשפה הנדרשת על ידי הלקוח; אנגלית / עברית.

גיליונות בטיחות בעברית – גיליונות אלו עומדים בדרישות הבינלאומיות הנ"ל וכן על פי תקן ישראלי 2302 של מכון התקנים ועל פי תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי סימון של אריזות) , התשנ"ח – 1998.

צוות החברה מתמחה ברישום מוצרים לפי REACH.

כרטיסי בטיחות חירום לנהג – לצורך שינוע והובלה במשאיות של חומר מסוכן, בהתאם לתקנות שירותי הובלה 2005/2001 .

דף בטיחות מקוצר  –  מתבסס על גיליון הבטיחות המלא ומכיל את הפרטים המשמעותיים והחשובים ביותר לבטיחות העובד.

עדכון הגיליון: יצרן, יבואן, סוכן או משווק ישלח גיליון בטיחות מעודכן, כאמור בתקנה 4(ג), לכל עוסק בחומר מסוכן שקיבל ממנו חומר כאמור בשנים-עשר החודשים  שקדמו לעדכון, אם נתברר לו מידע מהותי חדש, הנוגע לחומר המסוכן והעלול להשפיע על בריאותו או בטיחותו של העוסק בו, או על איכות הסביבה.

 

דילוג לתוכן