הגנת הסביבה

צור עימנו קשר

סקר סיכונים סיסמי

סקר סיכונים בהתאם לדרישות המדריך לניהול סיכונים סיסמיים המשרד להגנת הסביבה מגדיר "מקור נייח", "תהליך מוסדר", "חומר מוסדר"

קרא עוד »

מרחקי הפרדה

דו"ח בדיקת התאמה למדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים (מסוכם מתוך חוזר מנכ"ל – מדיניות מרחקי הפרדה במקורות

קרא עוד »

תיק מפעל

הבסיס החוקי להכנת "תיק מפעל" מופיע ב"תקנות רישוי עסקים מפעלים מסוכנים התשנ"ג- 1993 ,תקנה מס' 4. עפ"י תקנה

קרא עוד »

היתר רעלים

היתר רעלים לעוסקים ברעלים היתר רעלים הוא אישור, שמנפיק המשרד להגנת הסביבה, לעוסקים ברעלים על-פי חוק החומרים המסוכנים,

קרא עוד »

סקר השפעה סביבתי

סקרי השפעה סביבתיים עוסקים בתחומים נרחבים ונעים בין בחינת השפעות סביבתיות, כגון: זיהום אוויר, זיהום מי תהום, רעש,

קרא עוד »
דילוג לתוכן