תיק מפעל

צור עימנו קשר

הבסיס החוקי להכנת "תיק מפעל" מופיע ב"תקנות רישוי עסקים מפעלים מסוכנים התשנ"ג- 1993 ,תקנה מס' 4.

עפ"י תקנה זו, מוטלת חובה על בעל המפעל או המנהל, להכין תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ובתקריות, העלולות להתרחש במפעל ולסכן בני-אדם במפעל ומחוצה לו. הכנת התיק תחייב עריכת סקר סיכונים דטרמיניסטי.

תיק המפעל מכיל את הפרקים הנ"ל:

פרק א – הקדמה

פרק ב' – נוהל חירום במפעל
נוהל החירום הוא נוהל טיפול באירוע חירום במפעל, הכולל: תגובה מיידית, מענה משלים ושלבי שיקום וטיפול באוכלוסיית המפעל.
מטרת נוהל החירום הוא להגדיר אחריות, סמכויות וסדר פעולות, של צוותי החירום והנהלת המפעל, בעת אירוע חירום במפעל.
אנו מאמינים, שנוהל החירום צריך להיות יסודי ומפורט אך יחד עם זאת ברור וקל להבנה למשתמש בו, בעת אירוע חירום.
ניתן לומר, שנוהל החירום, הוא ליבו של תיק המפעל, משום שהוא מסתמך על סקר סיכונים דטרמיניסטי; בעזרת סקר הסיכונים הדטרמיניסטי ניתן להעריך את סוג ועצמת הפגיעה והנזק לאדם ולרכוש, העלולים להתרחש כתוצאה מהחומרים והסיכונים הנוספים באתר.
פרק ג' – מוספים
מוסף " נתונים דרושים בעת אירוע "
מוסף " אמצעים טכניים לטיפול באירוע "
מוסף " נוהלי טיפול באוכלוסיית המפעל "

נתוני העזר בתיק המפעל

  • סקר סיכונים דטרמיניסטי
  • ניתוח חומרים מסוכנים במיוחד
  • הצגת תרחישים
  • סיכום תרחישים
  • ריכוז דפי מידע SDS
  • תצלומים

בהמשך להכנת תיק שטח או תיק מפעל לאתר, בהתאם לדרישת הרשויות, על מנהל האתר להקים צוות חירום, שיהיה מאומן להגיב במקרה של אירוע חירום באתר; הצוות יודרך אחת לשנה לפחות.

חברתנו מציעה קיום הדרכה ותרגול, במטרה להכשיר את ציוותי החירום לביצוע פעילות הכנה ראשונית וטיפול במצבי חירום.

לפירוט אודות הדרכת צוותי חירום לאירוע חירום לחצו כאן

דילוג לתוכן