שריפות

צור עימנו קשר

באירוע שריפה של נכס שאינו מכוסה בביטוח מתאים, רצוי שבעל הנכס  יצטייד במיידי בחוות דעת של מומחה לחקירת שריפות,  לצורך הוכחת טענותיו.

הכלל הינו, כי בעל דין שמבקש להוכיח טענות שאינן בגדר עובדות אלא מסקנות (או סברות) מעובדות מסוימות, חייב להוכיחן באמצעות חוות דעת מומחה, ערוכה בהתאם לדרישות הדין.

מהן מסקנות שחובה להוכיחן באמצעות חוות דעת?
ככלל, מידע שאדם אינו יכול לקלוט בחושיו, הינו בגדר מסקנה שנדרשת לגביה חוות דעת, לדוגמה: מקרר  או מזגן שנרכשו או הורכבו ברשלנות, ועשויות לגרום לשריפה.

חברת "כימיק הנדסה ובטיחות בע"מ" מעסיקה מהנדס מומחה לחקירת שריפות, המספק חוות דעת לבעלי נכסים שנפגעו.

כמו כן המומחה מספק חוות דעת גם לבתי משפט כמינוי של שופט בתיק תביעה.

דילוג לתוכן