שינוע חומ"ס ימי- הסמכת ממכילים וריענון

צור עימנו קשר

 קורס הסמכה  – ממכילים, לעוסקים בשינוע ימי של סחורות מסוכנות

טופס רישום לקורס

הקוד לשינוע ימי של סחורות מסוכנות – IMDG Code מגדיר, שכל העובדים העוסקים בשינוע סחורות מסוכנות בים, כולל חברות ספנות, סוכנים ומשלחים – יכירו את הדרישות שבקוד.
רשות הספנות והנמלים, בהוראה CG9(f), מחייבת את העובדים לעבור השתלמות בקורס הסמכה עד 1 דצמבר 2007, כתנאי לטיפול בשינוע ימי של סחורות מסוכנות.

מטרת קורס הממכילים, הינה להקנות ידע תיאורטי ומעשי מקיף בכל מגוון הנושאים הקשורים, כגון: כללי המכלה נכונים, מניעת תאונות ותביעות בגין רשלנות, תפעול מטענים, חומרים מסוכנים ועוד.
ה- IMDG Code מתאר שיטות סטנדרטיות להמכלה של סחורות מסוכנות ארוזות; שיטות אלו תילמדנה ותתורגלנה בקורס.

אנו משמשים יועצי משרד התחבורה – רשות הספנות והנמלים – לסחורות מסוכנות ומוסמכים להעביר את הקורס הנדון.

החל מ 1 בינואר 2010, במטרה לוודא עדכנות מקצועית של העובדים, מחייבת רשות הספנות ונמלים את העובדים אשר עברו את ההסמכה הנ"ל, לעבור קורס ריענון אחת לשנתיים. ובנוסף הוגדר הצורך להכשיר עובדים המוסמכים לבצע המכלת מטען ארוז של סחורה מסוכנת, ולחתום כממכילים מוסמכים על טופס הצהרת השוגר המוגשת לאישור מפקחי רשות הספנות. וזאת בהתאם לתקנות הנמלים
(בטיחות השייט) 1982, תקנה 16 (ב) 3, התוספת השישית, טופס ב'.

החל מחודש יולי 2013, קורס הסמכה לממכילי מכולות של חומרים מסוכנים ומזיקים בשינוע ימי, נקבע למשך כ 24 – שעות אקדמאיות, בפיקוח רשות הספנות והנמלים וכולל הרצאות, תרגילים ומבדקים.

בסיום הקורס מוענקת למשתתפים תעודת גמר, המוכרת על ידי הרשות ומאפשרת למשתתפים לבצע עבודתם במקצועיות.

בסיום הקורס מוענקת למשתתפים תעודת גמר, המוכרת וחתומה על ידי רשות הספנות והנמלים ומאפשרת למשתתפים לבצע עבודתם במקצועיות.

 

דילוג לתוכן