שינוע אווירי

צור עימנו קשר

למידע אודות קורסי שינוע חומ"ס באוויר – קורסי הסמכה וריענון


הכנת הצהרת שוגר – הצהרת מסוכנים (הצהרת השולח לחומרים מסוכנים ) לשינוע אווירי

הצורך להכין "טופס הצהרת שוגר" לכל משלוח אווירי של חומרים מסוכנים, מוגדר בשלוש חקיקות:

א. תקנות הטיס (הובלת חמרים מסוכנים), תשמ"ד 1983

ב. ההוראות הטכניות הכלולות בספר
"Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous goods by Air ",
בהוצאת הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית(ICAO)

ג. הוראה 06-507 של רשות התעופה האזרחית.

בהצהרה מפורטים החומרים המסוכנים – סיווגם, כמותם ואופן אריזתם.
קיימת חשיבות גדולה לסיווג נכון של החומרים ואריזתם הנכונה, משום שחומרים מסוכנים מסוימים,
מגיבים בצורות שונות עם חומרים מסוכנים אחרים, דבר שעלול לגרום לשריפה, פיצוץ במטוס ולנזק כבד לסביבה, לאדם ולרכוש.

המסמך מטופל ומוכן רק ע"י אדם המכיר את התקנות הבינלאומיות הקשורות לטיפול ושינוע חומרים מסוכנים
ואשר הוענקה לו תעודת הסמכה בתוקף בתחום הובלת חומרים מסוכנים באוויר.

אינג' ענבר גולדפרב, הוסמכה לטפל בהובלה בטוחה של מטענים מסוכנים דרך האוויר;
היא מבצעת את התהליך הנדרש בטיפול בחומ“ס ב א ו ו י ר. ההסמכה מוכרת ע"י מנהל התעופה האזרחית.

משרד הכלכלה מכיר בקורס האווירי שלנו כימי כשירות לממוני בטיחות; המדריכה אינג' ענבר גולדפרב. מצורף מסמך.

דילוג לתוכן