קורס הכשרת אחראי רעלים בארגון

צור עימנו קשר

תפקידו של אחראי הרעלים בארגון מוגדר בטופס הבקשה להיתר רעלים ונדרש מכל ארגון, העוסק ברעלים
(כימיקליים), כמוגדר בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993, במידה והעיסוק כולל כמויות וריכוזים העולים על הקבוע בתקנות סיווג ופטור התשנ"ו –1996.

עיסוק ברעלים, כאמור, ללא היתר רעלים, מהווה עבירה פלילית לפי החוק!
אחראי רעלים יהיה עובד של התאגיד ללא רישום פלילי, אשר מכיר היטב את תכונותיהם של הרעלים המפורטים בתוספת הראשונה של ההיתר ואת אופן הטיפול בהם, הן בטיפול שוטף והן באירוע חומרים מסוכנים.

הקורס כולל 3 מפגשים ויתקיים בחדר ההדרכה של חברתנו בין השעות 08:30-15:00 .

הקורס מועבר על ידי מהנדסי חברתנו, שהינם מהנדסי כימיה ופולימרים ומדריכים מוסמכים להדרכת חומרים מסוכנים לשינוע ימי ואווירי, על ידי משרד התחבורה ומשרד הכלכלה.

תכני הקורס:
1. ההיבט החוקי – חוק החומרים המסוכנים 4553 , תקנות סיווג ופטור התשנ"ו 4550 . בקשה להיתר רעלים 2013
2. סיווג חומרים מסוכנים לשינוע, אחסון ושימוש.
3. גיליונות בטיחות לכימיקלים (SDS) החקיקה הישראלית והדירקטיבה האירופאית ו .GHS –
4. בטיחות אש – מבוא לאירועי שריפה, מערכות המיגון במפעל הפועלות בעת שריפה.
5. תיק מפעל, נוהל חירום וצוות חירום של המפעל כיצד משתלב אחראי הרעלים בפעילות בעת אירוע חירום (שריפה ושפך(
6. הכנת היתר רעלים
7. אחסון בטיחותי של כימיקלים במפעל.
8. ציוד מגן הנדרש בשימוש בכימיקלים.
9. מבוא לטוקסיקולוגיה והקשר לדרישות הגהות במפעל.

בסיום ההשתלמות יתקיים מבדק מסכם לבחינת הידע של המשתתפים. כל עובד שישתתף בכל המפגשים בקורס ויעבור את המבדק בציון 80% ומעלה, יזכה בתעודת גמר שתכשיר אותו לשמש כאחראי רעלים בארגון.

אחראי רעלים במפעל- קורס הכשרה מבית "כימיק הנדסה ובטיחות בע"מ"

אחראי רעלים (הגדרה) אמון על ההיבט הבטיחותי באחזקה ושימוש בחומרים מסוכנים העונים להגדרה 'רעלים'. גזרת האחריות שלו מתחלקת ל-3 מעגלים עיקריים: 

 • בטיחות העובדים ואנשים שמגיעים למפעל (אורחים/ לקוחות/ ספקים וכו').
 • הסביבה והקהילה הקרובים למפעל.
 • הציבור הרחב. 

תפקידו של אחראי רעלים מוגדר בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, וחיוני לכל מפעל העוסק בחומרים אלו, במידה והעיסוק כולל כמויות וריכוזים העולים על הקבוע בתקנות סיווג ופטור, התשנ"ו-1996.

תפקיד אחראי רעלים מתייחס לשני מצבים עיקריים: בזמן שגרה ובזמן חירום. גם חוק החומרים המסוכנים מגדיר את התפקיד בזמן חירום (סעיף 16ג'). המשרד האחראי לתחום הרעלים בממשלה  קרי הרגולטור הוא "המשרד להגנת הסביבה". 

לצפייה בחוק ניתן להיכנס ללינק הבא

 

משימותיו של אחראי הרעלים במסגרת תפקידו:

 1. ניהול היתר הרעלים: אחראי הרעלים אחראי על בקשת היתר רעלים, עדכונו, ועמידה בכל דרישותיו. חוק החומרים המסוכנים מ-1993 מגדיר בסעיף 3 בצורה מדויקת את נושא היתר הרעלים ומי יעסוק בהם בארגון הרלוונטי. בהיתר הרעלים יפורטו הרעלים שבעל העסק רשאי לסחור בהם או לעשות בהם שימוש.
 

ההיתר תקף לתקופות זמן שונות בין שנה ל-3 שנים וזאת בהתאם לאמות המידה כמו סוג המפעל, סוג הרעלים וכמות (מינון השימוש ברעל). 

 1. עדכון נהלים והנחיות: בשל הכפיפות המשרדית והשינויים התקופתיים בתחום ישנם עדכונים, תיקונים והנחיות חדשות. אחראי הרעלים בארגון צריך לדעת לתרגום את התיקונים והעדכונים לכדי הנחיות, משימות אחסנה וכו'. 
 2. אחסנת החומרים: הרגולטור מגדיר באופן מפורש את כללי אחסון הרעלים, הפרדה מחומרים אחרים- במיוחד מזון, הנחיות בטיחות וכיבוי, אמצעי אוורור, שילוט ב-3 שפות (עברית, אנגלית, ערבית)  ועוד. 
 3. מניעת דליפות ופליטות: פיתוח ויישום נהלים למניעת דליפות ופליטות של חומרים מסוכנים, וכן תכניות לטיפול במקרה של אירועים אלו.
 4. יישום נהלים והדרכת עובדים לשימוש או לבטיחות בשימוש: הדרכה של עובדי הארגון לפי מעגלי ייחוס (שימוש ברעלים, בטיחות לעובדים שפועלים בסביבת החומרים המסוכנים, ציוד מגן ובטיחות באש ). 
 5. התראה ודיווח: בכל מקרה חריג, אירוע בטיחות או סטיה הקשורה לרעלים במפעל או לחוק החומרים המסוכנים יש לעדכן את הממונה הרלוונטי במשרד לאיכות הסביבה על הבעיה. 
 

בהתאם ליכולותיו של אחראי הרעלים והידע שמחזיק בתחום יכולות להיות לו משימות נוספות במפעל כמו: 

 • ייעוץ לאנשים ומחלקות במפעל בנוגע לחומרים מסוכנים.
 • חפיפות לבעלי תפקידים חדשים לגבי הממשקים שלהם עם חומרים מסוכנים. 
 • ביצוע בדיקות סביבתיות מעבר להגדרת התפקיד המדויקת. 
 • קשר עם מפעלים אחרים (שכנים או דומים בפעילותם).
 • תרומה וסיוע בהיערכות הארגון למקרי חירום ואיומים ביטחוניים.

במקרים לא מעטים אחראי הרעלים יכול לבצע את תפקידו לאור הגדרת המשרד להגנת הסביבה אך לא יכול לייצר או לספק ידע מקיף יותר. לצורך כך הארגון/ מפעל זקוק לליווי מקצוע של מהנדסים מומחים בתחום.                                                                    חברת 'כימיק הנדסה ובטיחות' ( להלן "כימיק") מלווה במהלך השנה עשרות מפעלים ועשרות אחראי רעלים, היא מספקת ייעוץ, הדרכה וליווי ומספקת מטריה מקצועית בתחום. חשוב להדגיש כי חברת 'כימיק' אינה יכולה להחליף את האחראי או החברה באחריות על הרעלים בארגון היא יכולה לייעץ וללוות בלבד. 

 

קורס אחראי רעלים

תפקידו של אחראי הרעלים בארגון מוגדר בטופס הבקשה להיתר רעלים ונדרש מכל ארגון, העוסק ברעלים (כימיקליים), כמוגדר בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993, במידה והעיסוק כולל כמויות וריכוזים העולים על הקבוע בתקנות סיווג ופטור התשנ"ו –1996.

עיסוק ברעלים, אם ע"י אדם פרטי או ע"י מפעל, ללא היתר רעלים, מהווה עבירה פלילית לפי החוק!

חוק החומרים המסוכנים אינו מגדיר רף "קשוח" או תואר מסוים לקבלת המינוי. אחראי רעלים יהיה עובד של התאגיד ללא רישום פלילי, אשר מכיר היטב את תכונותיהם של הרעלים המפורטים בתוספת הראשונה של ההיתר ואת אופן הטיפול בהם, הן בטיפול שוטף והן באירוע חירום של חומרים מסוכנים. החוק לא מחייב מעבר של קורס, יחד עם זאת רוב המפעלים והגופים שמחזיקים ברעלים דואגים לשלוח עובדים שלהם להסמכה ומעבר קורס איכותי מסמיך.

הקורס של "כימיק הנדסה" כולל 3 מפגשים ויתקיים בחדר ההדרכה של החברה בין השעות 08:30-15:00 .

 

מועדי הקורסים הבאים:

קורס 1 – יוני 2024

02.06.2024 – יום ראשון

 09.06.2024 – יום ראשון

16.06.2024 – יום ראשון

קורס 2 – נובמבר 2024

03.11.2024 – יום ראשון

10.11.2024 – יום ראשון

 17.11.2024 – יום ראשון

הקורס מועבר על ידי מהנדסי חברתנו, שהינם מהנדסי כימיה ופולימרים ומדריכים מוסמכים להדרכת חומרים מסוכנים לשינוע ימי ואווירי, על ידי משרד התחבורה וארגון IATA.

 

תכני הקורס:

1. ההיבט החוקי – חוק החומרים המסוכנים  , תקנות סיווג ופטור התשנ"ו . בקשה להיתר רעלים 2013

2. סיווג חומרים מסוכנים לשינוע, אחסון ושימוש.

3. גיליונות בטיחות לכימיקלים (SDS) החקיקה הישראלית והדירקטיבה האירופאית ו .GHS –

4. בטיחות אש – מבוא לאירועי שריפה, מערכות המיגון במפעל הפועלות בעת שריפה.

5. תיק מפעל, נוהל חירום וצוות חירום של המפעל כיצד משתלב אחראי הרעלים בפעילות בעת אירוע חירום (שריפה ושפך(

6. הכנת היתר רעלים

7. אחסון בטיחותי של כימיקלים במפעל.

8. ציוד מגן הנדרש בשימוש בכימיקלים.

9. מבוא לטוקסיקולוגיה והקשר לדרישות הגהות במפעל.

בסיום הקורס יתקיים מבדק מסכם לבחינת הידע של המשתתפים. כל עובד שישתתף בכל המפגשים בקורס ויעבור את המבדק בציון 80% ומעלה, יזכה בתעודת גמר שתכשיר אותו לשמש כאחראי רעלים בארגון.

 

יתרונות של קורס רעלים עם חברת 'כימיק'

 • המשתתפים בקורס זכאים לאחר הקורס לתמיכה טלפונית ממהנדסי החברה.
 • הרגולטור מכיר באנשי החברה ומומחיה כגוף סמכותי ואפילו כיועץ למשרדים ממשלתיים. הצוות מורכב ממהנדסים וכימאים בכירים בתעשייה הישראלית.
 • היכרות מקסימלית ומעשית עם התעשייה בישראל.
 • היכרות מקיפה ומוחלטת עם חומרי הגלם והכימיקלים של התעשיה בישראל, היכרות עם החומרים, הסיכונים, היתרונות והחסרונות ועוד.
 • הוגן והגון למחירי הקורס. 
 • יכולת "לתפור" קורס לחברות לפי רצונות וצרכים. 
 

חברת 'כימיק הנדסה ובטיחות'

חברת “כימיק הנדסה ובטיחות” מספקת כבר יותר משני עשורים, שירותי ייעוץ, תכנון, הדרכה לתעשייה הישראלית וללקוחות בחו”ל. החברה עוסקת בתחומים כמו:

 • ייעוץ הנדסי לפרויקטים.
 • תכנון מערכות בטיחות אש.
 • ייעוץ בשינוע חומרים מסוכנים.
 • חקירת אירועי כשל ושריפות והגנת הסביבה.
 • הדרכות למפעלים והכשרת אנשי מקצוע בתחום הבטיחות.
 • ועוד

צוות החברה, בין היתר, הינו יועץ למשרדים ממשלתיים בנושאים שונים ובמיוחד בנושא חומרים מסוכנים.

פעילותנו מבוססת על כוח אדם מיומן, מקצועי בעל ידע עדכני ברגולציה הבינלאומית והישראלית הרלוונטית, המקפיד על איכות גבוהה ברמת השירות.

אנו מאמינים במתן פתרונות בתגובה מהירה ככל האפשר, על פי הצורך, על מנת לצמצם סיכונים באתרי הלקוחות.

להרשמה לקורס אחראי רעלים או לבירור וייעוץ של כל תחום רלוונטי אחר אתם מוזמנים לפנות אלינו במייל או בטלפון 03-9303814

 
דילוג לתוכן