קורס הכשרת אחראי רעלים בארגון

צור עימנו קשר

תפקידו של אחראי הרעלים בארגון מוגדר בטופס הבקשה להיתר רעלים ונדרש מכל ארגון, העוסק ברעלים
(כימיקליים), כמוגדר בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993, במידה והעיסוק כולל כמויות וריכוזים העולים על הקבוע בתקנות סיווג ופטור התשנ"ו –1996.

עיסוק ברעלים, כאמור, ללא היתר רעלים, מהווה עבירה פלילית לפי החוק!
אחראי רעלים יהיה עובד של התאגיד ללא רישום פלילי, אשר מכיר היטב את תכונותיהם של הרעלים המפורטים בתוספת הראשונה של ההיתר ואת אופן הטיפול בהם, הן בטיפול שוטף והן באירוע חומרים מסוכנים.

הקורס כולל 3 מפגשים ויתקיים בחדר ההדרכה של חברתנו בין השעות 08:30-15:00 .

הקורס מועבר על ידי מהנדסי חברתנו, שהינם מהנדסי כימיה ופולימרים ומדריכים מוסמכים להדרכת חומרים מסוכנים לשינוע ימי ואווירי, על ידי משרד התחבורה ומשרד הכלכלה.

תכני הקורס:
1. ההיבט החוקי – חוק החומרים המסוכנים 4553 , תקנות סיווג ופטור התשנ"ו 4550 . בקשה להיתר רעלים 2013
2. סיווג חומרים מסוכנים לשינוע, אחסון ושימוש.
3. גיליונות בטיחות לכימיקלים (SDS) החקיקה הישראלית והדירקטיבה האירופאית ו .GHS –
4. בטיחות אש – מבוא לאירועי שריפה, מערכות המיגון במפעל הפועלות בעת שריפה.
5. תיק מפעל, נוהל חירום וצוות חירום של המפעל כיצד משתלב אחראי הרעלים בפעילות בעת אירוע חירום (שריפה ושפך(
6. הכנת היתר רעלים
7. אחסון בטיחותי של כימיקלים במפעל.
8. ציוד מגן הנדרש בשימוש בכימיקלים.
9. מבוא לטוקסיקולוגיה והקשר לדרישות הגהות במפעל.

בסיום ההשתלמות יתקיים מבדק מסכם לבחינת הידע של המשתתפים. כל עובד שישתתף בכל המפגשים בקורס ויעבור את המבדק בציון 80% ומעלה, יזכה בתעודת גמר שתכשיר אותו לשמש כאחראי רעלים בארגון.

לצפייה ברשימת הקורסים ומועדיהם
דילוג לתוכן