תוכנית בטיחות אש

צור עימנו קשר

תוכנית (פרוגרמת) הבטיחות כוללת את ההנחיות ותיאורי האמצעים הנדרשים לבטיחות אש.

תוכן פרוגרמת הבטיחות כולל:

1.   תיאור הבניין
2.   מרכיבי דרכי הגישה ורחבת היערכות.
3.   תפוסה של כל קומה.
4.   דרכי מוצא מן הבניין תוך פירוט מרכיביהן העיקריים.
5.   חלוקת הבניין לאגפי אש.
6.   עמידות אש של חלקי הבניין השונים ומרכיביו.
7.   סיווג חומרי הבנייה והגימור על פי תגובותיהם בשריפה.
8.   סידורי אספקת מים לכיבוי אש.
9.   סידורי שליטה בעשן מחלקי הבניין השונים.
10. מיקום ציוד כיבוי אש.
11. התקנת מערכות גילוי אש ועשן.
12. שילוט ותאורת חירום.
13. מיקום לוחות חשמל.

14. שרטוטי הגשה לאישור כיבוי אש.

בנוסף,
אנו עורכים פרוגרמות בטיחות ותכניות הגשה לאישור הרשות לכיבוי אש באזורים השונים,
עבור היתרי בנייה והיתרי איכלוס,
 
 
ואף עורכים פרוגרמות בטיחות, לאישור משטרת ישראל
למתן רישוי עסק לעסקים ציבוריים.
 
 

משרדנו מכין פרוגרמת בטיחות לתכניות הגשה לאתרים שונים, לרשויות הכיבוי בכל הארץ.

סוגי האתרים:
 
  • מוסדות חינוך
  • מפעלים
  • מחסנים לחומרים מסוכנים
  • אתרים לוגיסטיים לאחסון ושינוע כללי
  • בתי מלון וצימרים
  • מסעדות ופאבים

משרדנו מבצע סקרי בטיחות במוסדות חינוך, בהתאם לחוזר המנהל הכללי להבטחת הבטיחות.
הסקר כולל דו"ח התאמת התשתית לייעודה, כמוסד חינוכי.

אנו עורכים גם פרוגרמת בטיחות אש, הכוללת את ההנחיות ותיאורי האמצעים הנדרשים לבטיחות אש.

מידע אודות תיק שטח

דילוג לתוכן