סקר קרקע היסטורי

צור עימנו קשר

חברת "כימיק הנדסה ובטיחות בע"מ", מבצעת סקר קרקע היסטורי PHASE 1,  עבור יזמים וחברות תכנון.   מטרת סקר קרקע היסטורי, הינה לסקור, לבדוק ולאמוד מהו פוטנציאל זיהום הקרקע במתחם; על סמך הממצאים נעשית הערכה ראשונה:
  • מהן ההשלכות על השימושים הקיימים והעתידיים של המתחם
  • מה רמת הסיכונים האפשריים
  • קביעה – האם יש צורך לבצע שלבים נוספיםהבדיקה עוסקת בהיבטים הבאים: – סוג הקרקע במתחם – שימושי הקרקע בעבר ובהווה (תעשייה, חקלאות) – פירוט סוג הפעילות ורמות הסיכון – אזורי רגישות למי תהום – מיקום תשתיות בעבר, הווה ועתיד
כל אחד מהיבטים האלו נבדק על סמך סיורים מקיפים במתחם, איסוף חומר הקיים אצל בעלי הקרקע וראיונות עם עובדים ועם מנהלים ובעלים של הנכס וסביבתו, בעבר ובהווה. סקר קרקע היסטורי מאמת או שולל חשדות ראשוניים באשר לפוטנציאל הזיהום – מבחינת יוצרי הזיהום וסוגי הזיהום; שלב זה מכונה Phase I. בהתאם לממצאים ניתנת המלצה, האם יש לבצע דגימות קרקע, אוויר, מי תהום, מים וכד', אילו בדיקות מומלצות לביצוע ובאילו שיטות תבוצענה הדגימות וכמובן מיפוי, היקף ונפח של אזורי הדגימות והקידוחים.
דוגמאות קרקע
 
דילוג לתוכן