סקר סיכוני חשמל סטטי

צור עימנו קשר

 

המהנדסים שלנו מבצעים סקרים במתקנים/מפעלים/ מעבדות,

 

במטרה לבחון את רמת הסיכון הקיימת מאטמוספירה נפיצה ולקבוע את רמת המיגון של הציוד לפריקה אלקטרוסטטית.

 

לאחר הסקר ממליצים על ניהול נכון של הסיכון האלקטרוסטטי.

 

אנו מגדירים פריקה אלקטרוסטטית כשם גנרי לניצוצות.

כל הניצוצות החשמליים באוויר קורים עקב קיום מפל פוטנציאלים גבוה (מתח בוולטים) לאורך השטח הטעון,

מפל מתח שהינו גבוה מספיק בכדי ליינן את האוויר בקרבתו.

מצב זה של מפל פוטנציאלים, יוצר נתיב הולכה דרך האוויר, שלאורכו יכולים לעבור המטענים יוצרי הניצוצות.

יש למנוע הצטברות של מטעני חשמל סטטי בהתאם לתקן ישראלי 60079-32.

 

שיטות הנהוגות להארקה ((grounding או השוואת פוטנציאלים ( bonding) מתוארות בתקן זה.

פריקה של חשמל סטטי (פריקה אלקטרוסטטית) מהווה סיכון הצתה משמעותי באזורים בהם קיימים גזים, אדים ואבק דליקים

ויכולה לייצר שריפה ופיצוץ.

פריקה של חשמל סטטי יכולה לייצר סיכון בטיחותי לעובדים, לגרום לכשל במערכות אלקטרוניות ולבעיות במוצרים אלקטרוניים.

 

באמצעות עריכת סקר יסודי ומדידת מתח בפני השטח של המטענים האלקטרוסטטיים, ניתן לצמצם את סיכוני השריפה והפיצוץ במתקן/מפעל/מעבדה תוך הגדרת המוקדים ומתן המלצות להסרת הסכנות של פריקה אלקטרוסטטית.

 

הצטברות המטען האלקטרוסטטי מתרחשת, כאשר קצב יצירת המטענים גדול מקצב העלמות המטען לאדמה.

הסיכון של הצטברות המטען גדל בדרך כלל בתלות בנפח המקור.

 

קיימים תנאי סביבה שבהם יהפוך החשמל הסטטי למקור הצתה:

 

א. קצב יצירת המטען חייב להיות גדול מקצב העלמותו.

ב. האנרגיה האפקטיבית חייבת להיות גדולה מאנרגית ההצתה המינימלית(MIE) של האטמוספירה הדליקה והלהבה המקומית

חייבת לתוך הסביבה של האטמוספירה הדליקה.

 

יש להבדיל בין 3 סוגי פריקה אלקטרוסטטית:

 

א.ניצוצות פריקה המתרחשים בין שני מוליכי מטען אלקטרוסטטי לא מוארק, בעלי אנרגית ההצתה המינימלית MIE) .100 mJ~)

ב. פריקות מברשת (brush discharges), המתרחשת בין חומרים מבודדים ומוליך או בין שני חומרים מבודדים, בעלי אנרגית ההצתה המינימלית MIE) < 3 – 4 mJ).

ג. פריקת מברשת מתפזרת(propagating brush discharge) המתרחשת בין שני מבודדים. האנרגיה הנפלטת במקרה זה יכולה להיות מאד גבוהה(MIE >1000 mJ)  ותגרם הצתה של האטמוספירות הדליקות של רב החומרים.

 

לאחר ביצוע הסקר, בו גם נמדוד באמצעות וולטמטר אלקטרוסטטי ונרשום את הקוטביות של המטען החשמלי (שלילי או חיובי),

מתח פני שטח, טמפרטורה ולחות הסביבה,

נוכל להמליץ על ניהול נכון של הסיכון האלקטרוסטטי שלכם ע"י:

 

  • הערכת המצב הקיים באתר לבקרת חשמל סטטי  (בקרות הנדסיות וארגוניות).

 

  • סקירת תכונות התהליך שיכול לייצר חשמל סטטי.

 

  • מדידת מתחי החשמל הסטטי המיוצרים וחישוב אנרגית ההצתה המינימלית(MIE) היפוטטית.

 

  • הגדרת אמצעי הבטיחות הנוספים שיש לישם.

 

  • מתן המלצות קריטיות ופעילויות שימנעו יצירת חשמל סטטי באתר

 

( 3 תמונות מצורפות בתקייה )

 

דילוג לתוכן