סקר סיכונים סיסמי

צור עימנו קשר

סקר סיכונים בהתאם לדרישות המדריך לניהול סיכונים סיסמיים

המשרד להגנת הסביבה מגדיר "מקור נייח", "תהליך מוסדר", "חומר מוסדר" במדריך לניהול סיכונים ממקורות נייחים, בהיבט של תקריות חומרים מסוכנים (מצב קיים) להלן "המדריך".

רשימת 182 החומרים המוסדרים, המופיעים בסעיף 8.3 של  "המדריך" לעסקים ומפעלים, שלהם מקורות נייחים, בהם יש יותר מכמות סף של חומר מוסדר בתהליך, נדרשים להעריך את ההשפעות האפשריות של תקריות בהן מעורב תהליך מוסדר זה.

מטרת המדריך לניהול סיכונים סיסמיים ממקורות נייחים, בהיבט של תקריות חומרים מסוכנים (מצב קיים), הינה לוודא ולספק ביטחון הגיוני, סביר ומספק ששחרור של חומר מוסדר,  בעקבות רעידת אדמה, לא יגרום לפגיעה באוכלוסייה הנמצאת בסביבות המקור הנייח במתקן קיים.

במדריך מוגדרים קריטריונים מנחים לביצוע ההערכה הסיסמית במסגרת ניהול הסיכונים. הנחיות המדריך יישומיות למערכות מבניות ומרכיבים, אשר כשל או קריסה שלהם עלולים לגרום לשחרור כמות משמעותית של חומר מוסדר העלולה לגרום פגיעה באוכלוסייה הנמצאת בסביבות המקור הנייח.

חברת "כימיק הנדסה ובטיחות" מפעילה מהנדסי כימיה המבצעים את הערכות הסיכונים ומהנדס קונסטרוקציה,  הפועל ומתכנן בהתאם להערכת סיכונים ונזקים אפשריים.
תכנון מועבר למשרד להגנת הסביבה לאישור כנדרש.

מהנדס הקונסטרוקציה מבצע הערכת סיכונים הסתברותית, כאשר הסיכון מוגדר על ידי "ספקטרום תאוצות תכנוני", כפי שמוגדר במדריך.

חברת "כימיק הנדסה ובטיחות" ביצעה מספר פרויקטים בתחום זה למפעלים המחזיקים אמוניה לקירור.
לקוח מתוך המדריך לניהול סיסמיים, של המשרד להגנת הסביבה.

דילוג לתוכן