סקר סיכונים לתהליכים HAZOP

צור עימנו קשר

ניתוח סיכונים בתהליכי ייצור ותפעול HAZOP

  • לצורך בחינת האספקטים הבטיחותיים והתפעוליים בתהליך ייצור, אנו משתמשים בשיטת האנליזה
    הידועה בשם (HAZOP (Hazard & Operability Study;
  • שיטה זו מבוססת על ניצול מומחיות הצוות הטכני והתפעולי של המפעל, במטרה להגיע לניתוח הממצה והמדויק ביותר של התהליך.

האנליזה נערכת במושבים, בהם מועלים לדיון כל האופנים, בהם עלול להיגרם נזק כלשהו במתקנים ובתהליכי העבודה.

המפעל מקבל מסמך מסכם, המנתח את הסיכונים שהתגלו וממליץ על פעולות מתקנות לצמצום
הסיכונים.

דילוג לתוכן