סקר השפעה סביבתי

צור עימנו קשר

סקרי השפעה סביבתיים עוסקים בתחומים נרחבים ונעים בין בחינת השפעות סביבתיות, כגון: זיהום אוויר, זיהום מי תהום, רעש, ריח, זיהום קרקעות, גז קרקע ושפכים, לבין סקרים, אשר מתמקדים בהיבטים נופיים, אקולוגיים וגיאומורפולוגיים.
הסקר מפרט את ההשלכות הסביבתיות ואת הפתרונות המוצעים במקרים של:
– הקמת מפעל חדש
– הקמת מתקנים חדשים במפעלים קיימים

ביצוע סקר ההשפעה הסביבתי כולל הכנת החומר, הגשתו לרשויות, ליווי וסיוע לקבלת האישורים.
בנוסף, אנו מספקים ייעוץ וייצוג מול המשרד להגנת הסביבה והגורמים הרגולאטורים האחרים.

סקרי השפעה סביבתיים נעשים בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג-2003. חלק מפעילות מערכת התכנון והבנייה כולל את סקרי ההשפעה הסביבתיים.

מטרתם העיקרית של הסקרים הינו, שילוב היבטים סביבתיים בהליך קבלת ההחלטות במוסדות התכנון והבנייה.
באמצעות הליך התסקיר, ניתן לבחון חלופות מיקום, חלופות לתכנון הפרויקט המוצע וקביעת אמצעים למניעת מפגעים וסיכונים וטיפול בפגיעה נופית.

להלן הסבר על סקר פליטות אוויר וסקר שפכים:

סקר פליטות אוויר

סקר זה, עפ"י דרישת המשרד להגנת הסביבה, מתאר את הפעילות במפעל עם אפיון המוקדים הפוטנציאליים הקיימים לפליטות מזהמי אוויר, וכולל תכנית דיגום ובדיקות לאישור המשרד להגנת הסביבה, ומפת המפעל עם ציון מיקום הארובות ונקודות הדיגום בתכנית המוצעת.

 
סקר בדיקות איכות אוויר מארובות

סקר שפכים

סקר שפכים, המבוצע עפ"י דרישת המשרד להגנת הסביבה, מתאר את תהליכי הייצור במפעל, את שירותי התעשייה ואת התשתיות הקיימות של קווי הביוב, ניקוז מי גשמים, ומכלי הדלק לדודי הקיטור.
כמו כן, מתאר הסקר את מוקדי שפיעת השפכים ואת מערכת הטיפול הקיימת בשפכים התעשייתיים, ומאפיין את הכמות והאיכות של הזרמים התעשייתיים המוזרמים למערכת הביוב ושל כלל שפכי המפעל.

הסקר כולל המלצות לשיפור מערכת השפכים, במטרה להתאימה לדרישות המשרד להגנת הסביבה.

מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה – דף סקר השפעה סביבתי

דילוג לתוכן