סיווג חומרים מסוכנים

צור עימנו קשר

סיווג חומר מסוכן – נושא מורכב!

צוות החברה, מהנדסי כימיה ופלסטיקה B.Sc, הינם מומחים בתחומם בנושא סיווג של חומרים מסוכנים וסחורות מסוכנות ומכירים את הרגולציות הבינלאומיות העדכניות השונות בתחום.

ברוב המקרים, היצרנים הם אלה המחליטים כיצד לסווג את החומרים או התערובות. תהליך זה נקרא סיווג עצמי.

במקרים מסוימים, ההחלטות על סיווג כימיקלים נעשות ברמת הקהילה, בכדי להבטיח ניהול סיכונים מתאים. מקרים אלה כוללים את החומרים המסוכנים ביותר: חומרים מסרטנים, מוטגניים, רעילים למערכות הרבייה או מגרי מערכת הנשימה, חומרי הדברה כולל כקוטלי עשבים. הסיווג מבוצע ע"י רגולציית ה CLP .

תהליך הסיווג הינו תהליך מורכב וחשוב במיוחד. הסיווג קובע את המגבלות והמיגונים לשימוש, תיווי ושינוע של הסחורה המסוכנת. לסיווג השפעה גדולה על מחירי השינוע של הסחורות המסוכנות.

סיווג חומרים מסוכנים / סחורות מסוכנות, נדרש כאשר מדובר בתערובות למיניהן או כאשר קיים פריט (article) אשר מכיל חומרים מסוכנים ויש להגדירו בצורה שונה, ולא לפי סיווג הכימיקל שהוא מכיל.

בישראל לא נדרשת הסמכה לאדם המסווג את החומר או הסחורה, ולכן יש צורך לשים דגש על הידע, הניסיון והמקצועיות של האחראי לסיווג המוצר.

סיווג נכון, נותן מענה לאחסון, תיווי ושינוע בצורה הבטוחה והנכונה ביותר!

בגלל היקפן של הבעיות והיותן בעלות אופי דומה, ועדה מיוחדת של האו"ם החליטה על שיטת סיווג וסימון אחידה לחומרים מסוכנים.לאחרונה, נוספו סוגי סימון לחומרים בשימוש ע"י הוועדה להרמוניזציה גלובלית, של סיווג החומרים המסוכנים.החומרים המסוכנים נחלקים לקבוצות ולקבוצות משנה, על פי מצבם הפיזיקלי, אופיים הכימי ומידת הסיכון שבהם.

אנו מסווגים חומרים מסוכנים, עפ"י החקיקה הרלוונטית, בין היתר: למפעלים, לרשויות, לחברות ספנות, לתעשיות הביטחוניות.

התכונות של חומרים כימיים, משפיעות על סיכונים פוטנציאליים של החומרים. סיווג ותיווי החומרים, נעשה בשיטות שונות במדינות שונות, כך שיכול להיווצר מצב, שחומר זהה מסווג כ"רעיל", במקום אחד (בארה"ב) אך "מזיק" במקום אחר (באירופה).

הקריטריונים השונים בהערכת פוטנציאל סיכון החומרים מקשה על יצרני החומרים הכימיים והמשנעים,כי הם נאלצים ליצור התאמות של סיווג, סימון תוויות ואריזות וסימול בהתאם למדינה ולאזור גאוגרפי.

לפיכך, נדרשה שיטה כלל עולמית לצורך סיווג, תיווי ולהכנת גיליונות בטיחות.
בדצמבר 2002 אימץ האו"ם את מסמך ה- G H S.

 השיטה המתואמת לסיווג, סימון ומסירת מידע על חומרים כימיים, המופיעה ב "הספ ר הסגול" של האו "ם (p u r p l e b o o k).
A Guide to The Globally Harmonized System
of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)

מתוך אתר GHS

שילוט חומ"ס – GHS – שילוט סיכונים

דילוג לתוכן