בדיקות מפוחי עשן ת"י 1001

צור עימנו קשר

ביצוע בדיקה וביקורת תחזוקה שנתית של מפוחים לשחרור עשן בהתאם לתקן ישראלי 1001 חלקים 2.3,2.2,2.1

כל מבנה, שגודלו מעל 200 מ"ר המשמש לתעשייה, מבנה ציבורי או מבנה מגורים גדול, יידרש  לקיום מערכות פינוי עשן לפי תקן 1001. תקן זה דן בבנייה, בהתקנה, בהפעלה  ובתחזוקה של מערכות מיזוג אוויר, פינוי עשן ואוורור, לרבות מסננים, מובלים וציוד נלווה, לשם הגנה על חיי אדם ועל רכוש מפני אש, עשן וגזים הנובעים משרפה או ממצבים הבאים לידי ביטוי בתופעות דומות לאלה של שרפה.

חלק 2.1 של ת”י 1001 בטיחות אש במבנים: עוסק במערכות מערכות בקרת עשן – בנייני מגורים שגובהם עד 12מטר; הוא מבוסס על הקוד  של האגודה האמריקאית להגנה מאש NFPA92A.

חלק 2.2 של ת”י 1001 בטיחות אש במבנים: מערכות בקרת עשן – בנייני מגורים גבוהים ורבי קומות, הוא מבוסס על הקוד  של האגודה האמריקאית להגנה מאש NFPA92A.

חלק 2.3 של ת”י 1001  בטיחות אש במבנים: מערכות בקרת עשן – בניינים ציבוריים – הוא מבוסס על הקוד  של האגודה האמריקאית להגנה מאש NFPA92A.

לפני הבדיקה יש לבצע טיפול תחזוקה שנתי בלוחות החשמל של מפוחי העשן, כולל ניקוי וחיזוק מגעים. הטיפול יכול להתבצע על ידי חשמלאי המפעל. במהלך הבדיקה יוצג לבודק דוח תחזוקת הלוחות; בנוסף יש להציג לבודק את המפרט הטכני של המפוחים.

דילוג לתוכן