מעבדות כימיות וביולוגיות

צור עימנו קשר

  • תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס”א -2001 , מחייבות את מנהל המעבדה לבצע הדרכה מתאימה לעובדים אחת לשנה לפחות, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות והבריאות, הנובעים מעבודה בגורמים מסוכנים ולגבי שיטות למניעת סיכונים אלו.
  • אנו  מבצעים הדרכה זו, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות והבריאות, הנובעים מעבודה בגורמים מסוכנים ולגבי שיטות למניעת סיכונים אלו, לעובדי מעבדות בתעשייה בקבוצות עד 15 עובדים.המדריך הינו מהנדס כימיה וממונה בטיחות, בעל ניסיון רב שנים בנושא זה.
  • ההדרכה מוכרת כיום כשירות לממונה בטיחות, ע"י אגף הפיקוח על העבודה מס. 25638.
    בין לקוחותינו חברות פרמצבטיקה, כימיה וביוטכנולוגיה ובתי חולים ציבוריים.
שריפה במעבדה
דילוג לתוכן