בדיקות מדפי אש ומיזוג אוויר – ת"י 1001

צור עימנו קשר

ביצוע בדיקה וביקורת תחזוקה שנתית של אוורור ומיזוג אוויר, בהתאם לתקן ישראלי 1001 חלקים 1.1,1.3

מבנה, שבו מותקנות מערכות מיזוג אוויר, אוורור ומדפי אש, הם יותקנו וייבדקו לפי תקן 1001. תקן זה דן בבנייה, בהתקנה, בהפעלה  ובתחזוקה של מערכות מיזוג אוויר, פינוי עשן ואוורור, לרבות מסננים, מובלים וציוד נלווה, לשם הגנה על חיי אדם ועל רכוש מפני אש, עשן וגזים, הנובעים משרפה או ממצבים הבאים לידי ביטוי בתופעות דומות לאלה של שרפה.

חלק 1.3 של ת”י 1001 בטיחות אש במבנים – מדפי אש: עוסק במערכות במדפי אש, מבוסס על התקן האמריקאי ANSU/UL 55.

חלק 1.1 של ת"' ישראלי 1001 בטיחות אש במבנים – מערכות מיזוג אוויר ואוורור: עוסק במערכות מיזוג אוויר ואוורור. התקן מבוסס על NFPA90A.

לפני הבדיקה, יש לבצע טיפול תחזוקה שנתי בלוח החשמל של מערכות מיזוג האוויר (יטאות דמפרים) כולל ניקוי וחיזוק מגעים. הטיפול יכול להתבצע על ידי חשמלאי המפעל; במהלך הבדיקה יוצג לבודק דוח תחזוקת לוחות החשמל של המערכת.

יש לבצע תחזוקה שנתית למדפי האש, הכוללת בדיקה, שהמדפים סובבים על צירם בחופשיות ושימון ציריהם.

במידה ויש במפעל מובלים אנכיים, שעלול להצטבר עליהם אבק, שמן או כימיקלים – יש לבצע ניקוי שנתי.

חברת "כימיק הנדסה ובטיחות בע"מ", מפעילה מהנדסים לצורך ביצוע הבדיקה.

 דילוג לתוכן