מדיניות מרחקי הפרדה

צור עימנו קשר

מדיניות מרחקי הפרדה – מהו סקר מדיניות הפרדה?

למרות הצורך בהקפדה יתרה על נהלי בטיחות, לעיתים תאונה הקורית במפעל או בכל מתקן תעשייה אחר שבמהלכה ישנה דליפת חומר רעיל או דליק, או שפך שלו עלולה ליצור בעיות רבות. אירוע מסוג זה עלול להתפתח בקלות לאירוע שיוצר סכנה רבה לעובדים במקום ובמקרים יותר קיצוניים גם אוכלוסיה שמתגוררת בקרבת המפעל או המתקן התעשייתי.

מהו ההליך?

מדיניות מרחקי הפרדה מנחה מפעלים בעלי היתר רעלים מטעם המשרד לאיכות הסביבה. נוהל זה נועד לטפל במקרים שונים בהם ישנה דרישה לקבוע מרחקי הפרדה.

ראשית, מקרה בו יש הליכים תכנוניים שכוללים התעסקות עם חומרים מסוכנים או לחלופין רצפטורים ציבוריים שמתקרבים לנקודות הסיכון השונות.

מקרה נוסף הוא בשינוי משמעותי במקור הסיכון, כולל במקרים של תהליך חדש ובמקרים של חומר מסוכן חדש. כמו כן, הנוהל רלוונטי במקרה של הגדלה באופן משמעותי של תפוקה של מתקן קיים, הוספה של ציוד חדיש להליך הייצור, שינוי הקורה בריאקציה כימית בתהליך הייצור או שינוי פיזיקלי רציני. כל אלו עלולים להוביל להגברת סיכון פוטנציאלי שנשקף ממקור הסיכון. בנוסף, ככל שיש צורך בשינוי מיקום מתקן המהווה גורם סיכוני וכשמתבקש היתר רעלים לגורם סיכוני חדש.

מקור הסיכון והרצפטור הציבורי מאושרים מבחינה תכנונית כאשר הם נמצאים בקרבה אחד לשני. חשוב לציין שלמשרד להגנת הסביבה ידוע שישנם מקרים שבהם קיימים מבנים שאינם חוקיים שיכולים להימצא בטווח סיכון מיידי של מקור הסיכון.

בעקרון, בשל שלטון החוק ולמען מניעת ניצול לרעה של המדיניות, היא תחול רק כאשר המבנים מאושרים מבחינה תכנונית, אך לא על מבנים בלתי חוקיים. יש לציין שהמשרד להגנת הסביבה רשאי לשקול במקרים מסוימים בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי החלת מדיניות זו בנוסף על מבנים בלתי חוקיים לצורך הגנה על שלום הציבור הנמצא בסמוך לרצפטורים הציבוריים שאינם חוקיים.

ככל שמדובר ברצפטורים הציבוריים שלא אושרו לפי החוק המשרד להגנת הסביבה יפנה אותם אותם באמצעות כלים שהוא רשאי להשתמש בהם לפי החוק ויתריע על כך בפני הממונים על אכיפה של דיני התכנון והבניה.

סקר מרחקי הפרדה נועד לענות על שישה נושאים מרכזיים.

ראשית, הוא נועד לתאר את המצב הנוכחי במפעל או במתקן תעשייתי, לרבות אחסון חומרים המסוכנים ושימוש בהם..

שנית, הסקר מתאר את מיקום המפעל ביחס לרצפטורים ציבוריים (כולל ריכוזי אוכלוסייה, מבנים ציבוריים ומפעלים).

שלישית, הסקר יבדוק את המקרקעין המתוכננים בתוכניות בניין עיר.

רביעית, הסקר יתאר את ההשפעה הסביבתית בהתבסס על סקר סיכונים דטרמיניסטי.

חמישית, ככל שיש צורך בכך, הסקר יתאר תוכנית להפחתת סיכון שנשקף מעיסוק של המפעל ברעלים. בהקשר זה יש לציין שהתוכנית צריכה להבטיח שהרצפטורים הציבוריים בקרבת המפעל לא ישארו ברצועת ההפרדה שנדרשת מהמפעל.

שישית, ככל שיימצא שאין אפשרות להפחית את הסיכון שנשקף כתוצאה מהעיסוק של המפעל בחומרים רעילים, וכן שברצועת ההפרדה שנדרשת מאותו מפעל לא ישארו רצפטורים ציבוריים, צריך להגיש הודעה שכוללת מצב זה לממונה תוך תיאום עם המפעל. במסגרת הודעה זו יצוינו הסיבות שבגינן אי אפשר להוריד את הסיכונים שפורטו לעיל, וכן יפורטו האמצעים שנבחנו על מנת לטפל בסוגיה זו.

חשוב לציין שהסקר נעשה בידי מהנדסים כימיים בהכשרתם. המהנדסים מלווים במודדים מוסמכים ככל שיש בכך צורך.

כימיק הנדסה ובטיחות בע"מ הינה חברה המתמחה במתן שירותי ייעוץ הנדסי לפרוייקטים, כולל תכנון מערכות בטיחות אש, ייעוץ בהובלת חומרים מסוכנים וחקירה של אירועים. החברה מספקת כבר 18 שנים שירותים מקצועיים, תכנוניים וכן ייעוץ לחברות הגדולות במשק הישראלי ובחוץ לארץ.

החברה ידועה במקצועיות הרבה שסיגלה במשך השנים ולקוחות רבים חוזרים אליה. זקוקים לשירותי ייעוץ הנדסיים והגנת הסביבה? פנו עכשיו לכאן.

דילוג לתוכן