חוות דעת מומחה בטיחות

צור עימנו קשר

חוות דעת מומחה בטיחות לבית משפט

מומחה מתמנה לבית המשפט כאשר יש צורך להכריע בסוגיה מקצועית שאין לבית המשפט את הידע להכריע בה. מומחה בטיחות יתמנה כמומחה בבית המשפט ככל שלא ניתן להצביע על חשד לפגם ביחס למידת המקצועיות האובייקטיבית שלו. יש לציין כי מומחה לבטיחות צריך להיות מקצועי ביותר בשל חשיבות הנושא הקשור לחיי אדם.

מומחה ימונה על ידי בית המשפט במצבים שבהם יש מחלוקת מקצועית ביחס לשאלה עובדתית. אין כל מניעה משפטית במינוי מומחה בטיחות בשלב קדם המשפט, הגם שרצוי לעשות כן.

תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי מסדירות את האופן החוקי בו ימנה בית המשפט מומחה. לפי תקנה 130 כאמור, שופט או רשם בית משפט רשאים בכל עת למנות מומחה או מספר מומחים מטעם בית המשפט על מנת להכריע במחלוקת בין הצדדים המתדיינים, כל עוד ניתנה הזמנות הולמת לבעלי הדין להשמיע טענות שונות שיש להם.

חוות דעת מומחה בטיחות

מרגע שמונה מומחה בידי בית המשפט בהסכמה של כל בעלי הדין, הסכמה זו מהווה הסדר דיוני שמחיל בתוכו את ההוראות שיובאו מיד, בכפוף לקביעה אחרת מצד בית משפט או מצד הרשם: אסור יהיה להגיש חוות דעת מומחה מצד בעלי הדין ובנוסף לכך חוות דעת שהתקבלו על ידי מומחים מטעם בעלי הדין לא ייחשבו כראיה.

מעבר לכך, נקבע בתקנה 130 שבעלי הדין עדיין רשאים לבחור לא לבצע חקירה כנגד המומחה שמונה על ידי בית המשפט גם במצב שהוא מונה בהסכמת הצדדים ואף אם שלא בהסכמה. ככל שהוסכם על כך שלא ייחקר המומחה, הוא לא ייחקר אלא אם בית המשפט קבע שחקירתו הינה מהותית לנסיבות המקרה.

סכסוכים שבסיסם בדיני נזיקין כתוצאה מרשלנות הקשורה לתחום הבטיחות מחייבת היכרות רחבה ומעמיקה עם התחום. ככל שמתעוררות שאלות שדורשות מומחיות מקצועית על מנת להכריע בסוגיות הנמצאות במחלוקת, בית המשפט נעזר במומחה שמכיר היטב את התחום המקצועי נשוא המחלוקת.

בפסיקת בית המשפט צוין כבר שמומחה מטעם בית המשפט מהווה את ידו הארוכה. בית המשפט שב והדגיש את החשיבות הרבה שיש לעדות מטעם מומחה שמהווה אדם ניטראלי בסכסוך משפטי. על אותו מומחה לסייע לבית המשפט בצורה הטובה ביותר ולאפשר לבית המשפט להכריע כאילו הוא עצמו מומחה באותו תחום שנמצא במחלוקת משפטית. חזקה על מומחה שמונה על ידי בית המשפט שיעשה את העבודה שלו בצורה אובייקטיבית וללא משוא פנים.

חוות דעת מומחה בטיחות לבית משפט: חשוב מאוד לציין שאמנם חוות הדעת מהווה שיקול נכבד מצד בית המשפט בבואו להכריע בסוגיה פלונית, אך עדיין מצוי בידו שיקול הדעת מהי מידת ההסתמכות הרצויה מצידו על אותה חוות דעת של המומחה. כך למשל, במקרים בהם המומחה לבטיחות יכריע מבחינה מקצועית בצורה שאינה בהכרח ברורה או שיש בדבריו הסתייגויות מסוימות, ייתכן שבית המשפט יעדיף שלא להסתמך על חוות דעתו וימנה מחליף שיתן חוות דעת אלטרנטיבית..

כימיק הנדסה ובטיחות בע"מ הינה חברה המתמחה במתן שירותי ייעוץ הנדסי לפרוייקטים, כולל תכנון מערכות בטיחות אש, ייעוץ בהובלת חומרים מסוכנים וחקירה של אירועים. החברה מספקת כבר 18 שנים שירותים מקצועיים, תכנוניים וכן ייעוץ לחברות הגדולות במשק הישראלי ובחוץ לארץ. החברה מתמחה במגוון שירותים המאפשר לה להתמקצע בצורה הרחבה ביותר בכל הקשור לעולם הבטיחות עם חומרים מסוכנים. שמה של החברה הולך לפניה ולקוחות מרוצים מספרים על השירות הנהדר.

החברה ידועה במקצועיות הרבה שסיגלה במשך השנים ולקוחות רבים חוזרים אליה. זקוקים לשירותי ייעוץ הנדסיים והגנת הסביבה? פנו עכשיו לכאן.

דילוג לתוכן