הצהרת מסוכנים – הצהרת שוגר

צור עימנו קשר

הצהרת מסוכנים, הינו מסמך, המכיל את פרטי המשלח ומקבל המטען.

בהצהרה מפורטים החומרים המסוכנים – סיווגם, כמותם ואופן אריזתם.

קיימת חשיבות גדולה לסיווג נכון של החומרים, זאת משום שחומרים מסוכנים מסוימים, מגיבים בצורות שונות עם חומרים מסוכנים אחרים, דבר שעלול לגרום לשריפה, פיצוץ ולנזק כבד לאדם ולרכוש.

 

1. הצהרת מסוכנים לשינוע בים
מתבצעת על ידי מערכת תס"ק ים, המקובלת רק במדינת ישראל/
הכנת ההצהרה והחתימה בה, חייבת להיעשות על ידי אדם המוסמך לכך ע"י משרד התחבורה – רשות הספנות והנמלים.
רק אדם, שעבר קורס הסמכה בן 40 שעות, בנושא של שינוע ימי של סחורות מסוכנות על פי ה- IMDG Code, במוסד המאושר ע"י משרד התחבורה – רשות הספנות והנמלים, ובעל תעודה המעידה על כך – מורשה לחתום על הצהרת מסוכנים.

2. הצהרת מסוכנים לשינוע באוויר
הצהרה זו נעשית בפורמט המקובל בכל העולם, ורק אדם בעל תעודת הסמכה עם אישור הדרכה של רת"א יכול לחתום עליה.

3. הצהרה מולטי מודל – dangerous goods form multimodal
ה-IMDG CODE  מציע בפרק 5.4.5 להשתמש בטופס הצהרת מסוכנים מולטימודלי המתאים לשינוע בשלוש אמצעים שונים למטען אחד שינוע ימי , שינוע אוירי ושינוע יבשתי במשאית.

טופס זה מתאים לדרישות שבאמנות הבינלאומיות כלהלן: SOLAS, chapter VII, regulation 4; MARPOL, Annex III, regulation 4.

עובדי חברת "כימיק הנדסה ובטיחות" מכינים הצהרות מסוכנים, עפ"י ה- IMDG Code ומוסמכים לחתום עליהן.

מתוקף היותנו יועצים לחברות ספנות ולרשות הספנות והנמלים, אנו מכירים את דרישות ה- IMDG Code  ומסוגלים לסווג סחורות מסוכנות בדיוק רב מאוד, כך שבעל הסחורה מרוויח מתעריף נמוך בשינוע המכולה ובנוסף – ייהנה מבטיחות מקסימלית.

בהיותינו מומחים בתחום, אנו עוסקים בליווי שינוע של ציוד רגיש במיוחד, לדוגמה: טיפול במשלוח ימי של ציוד,
המכיל מקורות רדיואקטיבים.

 

דילוג לתוכן