גיליון בטיחות

צור עימנו קשר

מה זה גיליון בטיחות (MSDS)

תכשירים מוגדרים כחומרים מסוכנים אם לפחות אחד מהמרכיבים שנמצאים בתוכו מוגדר בתור חומר מסוכן לפי ההגדרה שמופיעה בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993.

ללא מעט עובדים בתחום התכשירים הכימיים יש ממשק ישיר עם חומרים כימיים. כמו מדובר בטיפול בפריטים שכוללים בתוכם חומרים כימיים. למשל, מדובר באריזה, אחסון ושינוע או עבודה הכוללת ייצור, עיבוד ובדיקות שונות כיוצא באלו.

בשל ההיחשפות המרובה לחומרים כימיים אלו, חשוב לדעת הרבה על הבטיחות בעבודה ובטיפול בחומרים אלו וכן על ההשלכות הבריאותיות הפוטנציאליות שקיימות בעיסוק עם חומרים כימיים אלו. מכאן שהחשיבות הרבה מקימה לעובד זכות לדעת את המידע הרלוונטי ביחס לחומרים שעמם הוא עובד מדי יום. כך גם ניתן להקטין את הנזק העתידי לבריאות העובדים, על ידי הגברת המודעות לנזקים אפשריים ותמרוץ להיזהר, ונחסך כך גם כסף.

מהו ההסדר החוקי בישראל?

הזכות לדעת מידע על התעסקות בחומרים כימיים הפכה לזכות מוכרת בחקיקה הישראלית לאור חקיקת תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות), התשנ"ח 1998. התקנה למעשה קובעת שכל יצרן ויבואן, סוכן ומשווק המפיצים חומר מסוכן מחויבים לצרף לחומר גיליון בטיחות. כך גם מחזיק חומר מסוכן במקום עבודה מחוייב בהחזקת גיליון בטיחות והעתק בנוסף לכך צריך להיות נגיש לשאר העובדים ולהימסר לבקשת כל אחד מהם אם נעשית בקשה כזו כאמור.

העובד מחויב להישמע להוראות שבגיליון הבטיחות והמעביד חייב לספק לעובד גישה לגיליון הבטיחות .

מה זה MSDS?

זהו השם האנגלי של גיליון הבטיחות.: מדובר על מסמך בעל 16 סעיפים שמפרט את ההרכב וכן את תכונות החומרים המסוכנים, את הסיכונים האפשריים מהם, הנחיות בטיחותיות כיצד לעבוד עמם וכל מידע נוסף הכרחי שצריך לדעת.

גם לציוד אלקטרוני או רפואי ולרכבים המכילים סוללות ליתיום או עופרת/חומצה , מיזוג, או מטפים יש צורך בגיליון בטיחות על מנת לשנע אותם אל מחוץ לגבולות ישראל.

גורמי סיכון

גורמי הסיכון המרכזיים שצריך להכיר בגיליון הבטיחות הינם גורמי סיכון בריאותיים. למשל מגע עם העור של חומצה חזקה יגרור כוויה. בנוסף לכך קיימים גורמי סיכון באש. לדוגמה, פרופאן הינו חומר דליק שעלול להוביל לפיצוץ. שלישית, חשוב להכיר גורמי סיכון שקשורים לתכונת הראקטיביות. חומר ראקטיבי הוא חומר שבתרכובת עם חומר אחר יוצר תגובה כימית מסוכנת . מעבר לכך, חשוב להכיר גורמי סיכון סביבתיים. למשל, חומרים שעלולים להיות רעילים לבעלי חיים, למשל לדגים שאז החומר מסווג כמזהם ימי.

תכונות החומרים וספי חשיפה המותרים

מעבר לגורמי הסיכון השונים שפורטו למעלה מפורט בגיליון הבטיחות מידע הכרחי נוסף ביחס לתכונות החומר השונות, סימנים היכולים להעיד על חשיפה לחומר המצריכים ייעוץ רפואי, הוראות הנוגעות לאופן הטיפול בחומר המסוכן, כיצד יש להשתמש ואיך ולאחסן אותו באופן בטוח ובנוסף לכך מפורטות מהן הפעולות הדרושות בעת חירום אם החומר המסוכן יוצא משליטה ובקרה.

לפי הדרישות המופיעות בתקנות, המהוות נורמה משפטית מחייבת, יש צורך להשתמש בגיליון הבטיחות שכתוב בשפה העברית או בשפה האנגלית וליידע באופן שוטף את כל הצדדים הרלוונטיים לכך על מנת שיוכלו להיזהר מחשיפה המזיקה לבריאותם.

כימיק הנדסה ובטיחות בע"מ הינה חברה המתמחה במתן שירותי ייעוץ הנדסי לפרוייקטים, כולל תכנון מערכות בטיחות אש, ייעוץ בהובלת חומרים מסוכנים וחקירה של אירועים. החברה מספקת כבר 18 שנים שירותים מקצועיים, תכנוניים וכן ייעוץ לחברות הגדולות במשק הישראלי ובחוץ לארץ. החברה מתמחה במגוון שירותים המאפשר לה להתמקצע בצורה הרחבה ביותר בכל הקשור לעולם הבטיחות עם חומרים מסוכנים. שמה של החברה הולך לפניה ולקוחות מרוצים מספרים על השירות הנהדר.

החברה ידועה במקצועיות הרבה שסיגלה במשך השנים ולקוחות רבים חוזרים אליה. זקוקים לשירותי ייעוץ הנדסיים והגנת הסביבה? פנו עכשיו לכאן.

דילוג לתוכן