בטיחות בעבודה

צור עימנו קשר

חברת כימיק הנדסה ובטיחות, רואה חשיבות רבה בשמירה על בטיחות וגיהות העובדים, כדי לאפשר למפעל / לעסק לפעול ברציפות ולהשיג את יעדיו בהצלחה.

אנו פועלים לשירות לקוחותינו במטרה:
א. להטמיע אווירת מחויבות לבטיחות בהנהלת המפעל ועובדיו.

ב. לצמצם הסיכונים ותאונות העבודה במפעל, תוך מתן ייעוץ טכני-טכנולוגי למפעל ללא תשלום על ידי החברה
ובאמצעות ממונה הבטיחות.

ג. לסיוע למפעל לעמוד בכל דרישות החוק, הן בהיבט בטיחות בעבודה והן מהיבט דרישות הרשויות,
כגון: המשרד להגנת הסביבה, רשויות הכיבוי (הכנת תיק שטח), והרשות המקומית.
כדי לתת שירות מקצועי ואיכותי, אנו מעסיקים ממוני בטיחות, המתמחים במיוחד בתחום כימיה, פרמצבטיקה, מיקרו-אלקטרוניקה, בתי חולים, מוסדות רפואיים ומוסדות מחקר.

 

לפני מינוי ממונה בטיחות במפעל, אנו מבצעים פעילות יזומה של סקרי סיכונים ומפגעים במפעל
ונערכים ביחד עם ממונה הבטיחות לפעילות קונסיסטנטית.

כמו כן, כאשר מדובר באתר / מפעל בעל מקורות קרינה מייננת, יועצי החברה, שהינם בעלי תואר מהנדס וכן ממונה בטיחות קרינה כשיר, נותנים את השירותים הבאים למקום העבודה:

א. הכנת תוכנית בטיחות, סקרי סיכונים ובחינת חישובי המיגונים הנדרשים, בהתאם למקור הקרינה והשימוש בו.

ב. פעילות כממונה בטיחות קרינה או ממלא מקום אחראי בטיחות קרינה.

ג. הגשת בקשה להיתר קרינה ובקשות לחידוש היתרי קרינה.

ל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

דילוג לתוכן