בדיקת אינטגרציה

צור עימנו קשר

משטר הפעלות מערכת בטיחות אש במבנים בהתאם להוראת מכ"ר 536

סימוכין: דרישות ביקורת רשות הכיבוי המקומית

הוראת מכ"ר 536 דורשת, שבכל המבנים בהם מותקנים מערכות בטיחות אש מתקדמות, כגון: גילוי אש, כיבוי אוטומטי –

יש  לקבוע משטר הפעלות למערכות אנרגיה נוספות, כגון: שחרור עשן, מערכת על לחץ, מערכת החשמל, דלתות וכד'.

ההוראה קובעת, שלמרות שהותקנו המערכות במבנה, וכל אחת מהן נבדקה באופן עצמאי ע"י מעבדה מוסמכת, קיימת חשיבות רבה לסדר פעולות אינטגרטיבי נכון של מערכות אלו בעת שריפה.

הוראה זו באה להסדיר נושא משטר הפעלות של מערכות חירום, כאשר מופעלות מערכות אוטומטיות לכיבוי אש ו/או גילוי אש ועשן בהתאם לשימוש במבנה.

מטרת הוראת מכ"ר 536 הינה, לקבוע משטר הפעלות האינטגרציה של מערכות חירום במבנה, בהתאם לדרישות תקנות התקנים והשיקול ההנדסי של המתכנן ואופי האובייקט.

הוראת מכ"ר 536 דורשת, שאישור לבדיקת האינטגרציה יינתן על ידי מעבדה מוכרת או מהנדס עם זיקה לתחום.

חברת "כימיק הנדסה ובטיחות", מתמחה בתכנון מערכות הגנת אש ומבצעת פרוגרמות בטיחות אש במבני מגורים ובמבני תעשייה, מחסנים לוגיסטיים בתי מלון וכו'. 

 

חברת "כימיק הנדסה ובטיחות" מתכננת את משטר הפעלות האינטגרציה הנדרש של מערכות חירום במבנה,מנחה את החברות הבודקות נציגיה משתתפים בבדיקה, שבסיומה המוצלח מונפק אישור תקינות הנדרש ע"י מכ"ר 536.

מערכות בטיחות אש הכוללות מערכות גילוי, אזעקה, איתות ותקשורת חירום, הם לרוב חלק ממערכת גדולה של מערכת משולבת, המשרתת את המבנה או סביבתו.

ציור מס. 1 מציג דוגמאות של מערכות נפרדות, העשויות להיות חלק ממערכת משולבת.

מערכת אזעקת אש יכולה להשגיח על המצב של אחת מהמערכות המשולבות או לספק צורה של פלט לבקר מערכת אינדיבידואלית אחרת כמו גילוי עשן או בקר מעלית.

במקרים אחדים, מערכת גילוי העשן, יכולה לשתף את המידע המגיע אליה ולבקר בשני כיוונים עם מערכת אינדיבידואלית אחרת.

ציור מס. 1

בדיקת אינטגרציה
דילוג לתוכן