בדיקת אינטגרציה

צור עימנו קשר

בדיקת אינטגרציה כיבוי אש

בדיקת אינטגרציה כיבוי אש נועדה להשיג כמה יעדים מרכזיים. תפקיד בדיקת אינטגרציה במבנים הינה:

ראשית, הבדיקה נועדה לאפשר להגנה יעילה ואפקטיבית מפני שריפות. שנית, מערכת הבטיחות נגד אש נועדה למנוע עד כדי עיכוב מעבר של האש והתפשטות שלה אל עבר חלקים נוספים במבנה שלא היו במקור בסכנת הדלקה. שלישית, תפקיד מערכת בטיחות האש במבנה נועדה לאפשר פינוי מהיר ויעיל של האוכלוסיה הנמצאת במבנה בצורה הבטוחה ביותר שיש. רביעית, מערכת בטיחות האש נועדה לאפשר לכבאי אש להיכנס בצורה בטוחה על מנת שיטפלו במבנה הבוער.

המרכיבים השונים במיגון אש אקטיבי במבנה כוללים כמה פריטים שהימצאותם הינה בגדר חובה. יש צורך בגלאי עשן, בגלאים אופטיים, בגלאי חום, בגלאי מימן וגפ"מ. כמו כן, יש צורך במערכת כיבוי אוטומטית במים, בגז או באמצעות כיבוי באבקה. יש צורך בפינוי עשן על יד מפוחי אש. יש צורך בתאורת חירום ובשימוש בשלטי יציאה שיזהרו למרחוק, יש צורך במערכות כריזה ויש צורך במערכות לניתוק של פעולה שוטפת של מעליות.

בהוראת מכ"ר 536 מוסדרת ההוראה כיצד מערכות בשריפה צריכות לתפקד (תפ"מ). הוראה זו היא המסמך שמגדיר את הדרישות לתכנון המערכות לפי המבנה שבו הן נמצאות. הוראת תפ"מ מהווה הפרק שמסכם את סקר סיכוני האש במבנה, שנדרש על פי התקנים של רשות הכבאות.

מהו סדר הפעולות?

יש לציין שקיימת חשיבות רבה לסדר הפעולות וכן לסנכרון הזמנים של פעולת מערכות הבטיחות הרציפות בעת חירום. את התופעות העולות בסנכרון מערכות הבטיחות בוחנים באמצעות בדיקת אינטגרציה. כחלק מבדיקה זו עורכים סימולציה של שלושת התרחישים הבאים.

ראשית, בודקים את ההתחלה של השריפה. היבט זה נעשה באמצעות שימוש בגלאי עשן על ידי שימוש בעשן סינטטי או באמצעות שימוש במגנט. התוצאה המתקבלת צריכה להיות זהה לזאת המוגדרת בהוראת התפ"מ.

שנית, בודקים את ההתפתחות של השריפה באמצעות הפעלה של ניקוז ענף הספרינקלים הקומתי. רכיב זה מפעיל רגש זרימה שנמצא על הצנרת של מי הכיבוי הקומתיים.

שלישית, בודקים מצב של שריפה בלוח החשמל. היבט זה נעשה על ידי הפעלה של גלאי העשן תוך שימוש בעשן סינטטי או בשימוש במגנט. חשוב לשים לב שהתוצאה של הבדיקה צריכה להיות זהה לזו המוגדרת בהוראת התפ"מ.

במוסדות מיוחדים כמו בבתי חולים יש הגדרות תפעוליות שקשורות לסוגי פעילויות של בתי החולים שמחייבות אי הפעלה של חלק מהמערכות במחלקות אשפוז שונות או בחדרי ניתוח. זה נועד על מנת שלא ליצור סיכון לחולים ששוהים בחדרים אלו, למשל במקרה של התראת שווא. למשל, מצב מיזוג האוורור, תנועה של מעליות, וכן פינוי עשן.

הדו"ח שאנו מספקים לרשות הכבאות מוצג בנוסף לשתי הצהרות. הראשונה, הצהרה מטעם האדם שאחראי על מערכות הבטיחות באש. שנית, הצהרה מטעם גורם המוסמך לבצע בדיקה תקופתית לרצף ההפעלות וזאת על פי הוראת נציב 536.

בדיקות אינטגרציה בכפוף להוראת הנציב צריכה להתקיים במצב בו קיימת מערכת שנמנית בקבוצת התראות, דיווחים והתרעות ובנוסף לאלו לפחות שתי מערכות מתוך מערכות של שליטה בעשן (מפוחי עשן, חלונות עשן) או מערכות של הפרדות אש ועשן.

כימיק הנדסה ובטיחות בע"מ הינה חברה המתמחה במתן שירותי ייעוץ הנדסי לפרוייקטים, כולל תכנון מערכות בטיחות אש, ייעוץ בהובלת חומרים מסוכנים וחקירה של אירועים. החברה מספקת כבר 18 שנים שירותים מקצועיים, תכנוניים וכן ייעוץ לחברות הגדולות במשק הישראלי ובחוץ לארץ.

החברה ידועה במקצועיות הרבה שסיגלה במשך השנים ולקוחות רבים חוזרים אליה. זקוקים לשירותי ייעוץ הנדסיים והגנת הסביבה? פנו עכשיו לכאן.

דילוג לתוכן