בדיקת אינטגרציה

צור עימנו קשר

בדיקת אינטגרציה – משטר הפעלות מערכות בטיחות אש במבנים בהתאם להוראת מכ"ר 536

סימוכין: דרישות ביקורת רשות הכיבוי המקומית

הוראת מכ"ר 536 דורשת, שבכל המבנים בהם מותקנום מערכות בטיחות אש מתקדמות, כגון: גילוי אש, כיבוי אוטומטי –
יש  לקבוע משטר הפעלות למערכות אנרגיה נוספות, כגון: שחרור עשן, מערכת על לחץ, מערכת החשמל, דלתות וכד'.

ההוראה קובעת, שלמרות שהותקנו המערכות במבנה, וכל אחת מהן נבדקה באופן עצמאי ע"י מעבדה מוסמכת, קיימת חשיבות רבה לסדר פעולות אינטגרטיבי נכון של מערכות אלו בעת שריפה.

הוראה זו באה להסדיר נושא משטר הפעלות של מערכות חירום, כאשר מופעלות מערכות אוטומטיות לכיבוי אש ו/או גילוי אש ועשן בהתאם לשימוש במבנה.

מטרת הוראת מכ"ר 536 הינה, לקבוע משטר הפעלות האינטגרציה של מערכות חירום במבנה, בהתאם לדרישות תקנות התקנים והשיקול ההנדסי של המתכנן ואופי האובייקט.
.
הוראת מכ"ר 536 דורשת, שאישור לבדיקת האינטגרציה יינתן על ידי מעבדה מוכרת או מהנדס עם זיקה לתחום.

חברת "כימיק הנדסה ובטיחות", מתמחה בתכנון מערכות הגנת אש ומבצעת פרוגרמות בטיחות אש במבני מגורים ובמבני תעשיה,
מחסנים לוגיסטיים בתי מלון וכו'.

חברת "כימיק הנדסה ובטיחות" מתכננת את משטר הפעלות האינטגרציה הנדרש של מערכות חירום במבנה,
מנחה את החברות הבודקות נציגיה משתתפים בבדיקה, שבסיומה המוצלח מונפק אישור תקינות הנדרש ע"י מכ"ר 536.

דילוג לתוכן