בדיקת נאותות סביבתית DUE DILIGENCE

צור עימנו קשר

בדיקת נאותות סביבתית - DUE DILIGENCE

הערכה וניהול של סיכונים סביבתיים מהווים היום חלק בלתי נפרד מפעילות עסקית לסוגיה,
החל מפרויקטי נדל"ן וכלה בהשקעות ורכישות של חברות.

בדיקת נאותות סביבתית (Environmental Due Diligence)
היא הערכה וכימות של הסיכונים הסביבתיים הטמונים בעסקה, על מנת למזער את החשיפה ולהבטיח תשואה לאורך זמן.

בדיקת נאותות מקצועית ומעמיקה מאפשרת צמצום וגידור של הסיכונים הפיננסיים והמשפטיים
בעסקה. עם העלייה במורכבות ומספר הדרישות הסביבתיות בארץ, ישנה חשיבות גוברת
לביצוע בדיקת נאותות סביבתית.

על מנת להבטיח ניהול סיכונים נכון יש לזהות את כל רכיבי הרגולציה הסביבתית המחייבים את הארגון (חוקים, תקנות, הנחיות) ולבחון את העמידה בהם הן ברמת הדיווח והן מבחינת יישום הדרישות בשטח.

מהנדסי "כימיק הנדסה ובטיחות" יבצעו בדיקה מקיפה של כל ההיבטים הסביבתיים לעסקה/ לפעילות החברה הנסקרת,
יגדירו את הסיכונים ויכמתו אותם.

השירות
  • מיפוי ובחינה של דרישות רגולציה, החלות על האתר/חברה (חוקים, תקנות, הנחיות וכו').
  • בדיקת מסמכים– נהלי עבודה, טפסים ורשומות מפעליים, דיווחים לרשויות וכ"ו.
  • סקר באתר וסביבתו– סיור בשטח האתר על מנת לאמת את המידע שנמסר, לבחון את אופן תפעול האתר ולזהות  פערים מול הצהרת הארגון ודרישות הרגולציה.
  • בחינת היסטוריית האתר– ניתוח השימושים והפעילויות ההיסטוריות באתר. לפעילויות עבר פוטנציאל השפעה על החברה כיום ועלולות להיות להן השלכות פיננסיות משמעותיות.
  • בחינת הסביבה הקרובה לאתר– לאיתור מוקדי השפעה סביבתית קרובים וגורמים רגישים להשפעות סביבתיות, כגון אזורי מגורים.
  • ניתוח רגישות עתידי– בחינת אופי הפעילות העכשווית והעתידית בהתאמה לדרישות רגולטוריות בהתאם לזיהוי רגישות לשינויים רגולטוריים,ותכנוניים בקרבה לאיזורים בכגון אזורי מגורים.
דילוג לתוכן